ارتباط با ما

info@barijsports.com

کاشان ، میدان دوازده فروردین ، طبقه فوقانی شیرینی سرای گردو باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

03155458601-2

صبح ها: 9 - 13
عصرها: 17:30 - 20:30