ارتباط با ما

info@barijsports.com

کاشان ، انتهای بلوار صنعت - دیبا14 - ساختمان باریج اسانس 3 - طبقه اول - واحد 3

03155412382

صبح ها: 9 - 13 عصرها: 17:30 - 20:30