والیبال آقایان

کسب مقام سومی مسابقات والیبال نوجوانان ایران توسط سرو قامتان باریج اسانس

کسب مقام سومی مسابقات والیبال نوجوانان ایران توسط سرو قامتان باریج اسانس

تاریخ مقاله: 1399/12/17

به نقل از روابط عمومی باشگاه در پی کسب مقام سومی این دوره از مسابقات محمدرضا واعظ مدیر باشگاه این موفقیت بزرگ را به بازیکنان ،کادر و کلیه دست اندکاران باشگاه و شرکت باریج اسانس تبریک گفت .

مشاهده 26 نظر
والیبال آقایان

والیبال آقایان

تاریخ مقاله: 1399/03/13

والیبال باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
قهرمان جام رمضان والیبال

قهرمان جام رمضان والیبال

تاریخ مقاله: 1399/03/13

قهرمانی والیبال آقایان سال 1398

مشاهده 26 نظر