والیبال بانوان

گزارش تمرینات آکادمی دختران

گزارش تمرینات آکادمی دختران

تاریخ مقاله: 1399/06/13

گزارش تمرینات آکادمی دختران باریج اسانس کاشان

مشاهده 26 نظر
برنده در حفظ سلامتی بازیکنان و کادر باشیم یا برنده در مسابقات !؟

برنده در حفظ سلامتی بازیکنان و کادر باشیم یا برنده در مسابقات !؟

تاریخ مقاله: 1399/07/09

تیم والیبال بانوان باریج اسانس کاشان به دلیل تشدید ویروس کرونا و حفظ سلامتی بازیکنان و کادر باشگاه از حضور در لیگ برتر والیبال بانوان کشور در سال 1399 انصراف داد.

مشاهده 26 نظر
جلسه هیئت مدیره باشگاه باریج اسانس کاشان برگزار شد/ باریج در لیگ ماندنی شد.

جلسه هیئت مدیره باشگاه باریج اسانس کاشان برگزار شد/ باریج در لیگ ماندنی شد.

تاریخ مقاله: 1399/04/23

جلسه هیات مدیره باشگاه باریج اسانس کاشان با رویکرد " از اقدام تا عمل بصورت اصولی و حساب شده " برگزار شد. حضور بانوان والیبالیست در لیگ 1399 در دستور کار قرار گرفت.

مشاهده 26 نظر