حضور آتیه سازان و آینده های والیبال کاشان در بین ۸ تیم برتر استان 

حضور آتیه سازان و آینده های والیبال کاشان در بین ۸ تیم برتر استان 
چکیده این مطلب :

حضور اتیه سازان و اینده های والیبال کاشان در بین ۸ تیم برتر استان 

 

۲ برد شیرین حاصل کار امروز این دلاوران والیبال باریج اسانس.
تشکر ویژه از جانب مدیر باشگاه برای  کادر فنی و مربیان باشگاه.


باریج اسانس ،استعدادیاب برتر ملی

  • نظرات کاربران