آکادمی والیبال بانوان

گزارش تمرینات آکادمی دختران

گزارش تمرینات آکادمی دختران

تاریخ مقاله: 1399/06/13

گزارش تمرینات آکادمی دختران باریج اسانس کاشان

مشاهده 26 نظر
حضور خزانی و شروع شگفت انگیزی های باریج اسانس

حضور خزانی و شروع شگفت انگیزی های باریج اسانس

تاریخ مقاله: 1399/04/24

نسرین خزانی با حضور در باشگاه باریج اسانس قرارداد خود را بعنوان سرمربی این فصل والیبال بانوان باشگاه به ثبت رساند.

مشاهده 26 نظر