حضور حسن بادپی مربی بدنسازی درکلاس اموزش دو و میدانی

حضور حسن بادپی مربی بدنسازی درکلاس اموزش دو و میدانی
چکیده این مطلب :

حضور حسن بادپی مربی بدنسازی باشگاه باریج اسانس کاشان در کلاس اموزش دو و میدانی با گرایش پرتاب ها در جاکارتا .

حضور حسن بادپی مربی بدنسازی باشگاه باریج اسانس کاشان درکلاس آموزش دو و میدانی  با گرایش پرتاب ها در جاکارتا

باریج اسانس استعدادیاب برتر ملی
 

  • نظرات کاربران