کسب مدرک سطح 2 بین المللی دوومیدانی در رشته پرتاب ها توسط آقای حسن بادپی

کسب مدرک سطح 2 بین المللی دوومیدانی در رشته پرتاب ها توسط آقای حسن بادپی
چکیده این مطلب :

کسب مدرک سطح 2 بین المللی دوومیدانی در رشته پرتاب

آقای حسن بادپی (مربی بدنسازی باشگاه ):
کسب مدرک سطح 2 بین المللی دوومیدانی در رشته پرتاب ها را به شما تبریک گفته ، پیشرفت در تمامی مراحل زندگی را برای شما آرزومندیم  .

 

باریج اسانس استعدادیاب برتر ملی
 

  • نظرات کاربران